Kliniken

Kliniken

“Livskamrat för djurfamiljen” 

– Vi känner våra kunder

– Vi litar på varandra

– Vårt humör är bra

Där finns våra värderingar

Vi är en finsk och aktiv klinik, där vi har bra språkkunskap och som inte är med i kedjor.  Vårt mål är att bygga en kontinuerlig och pålitlig förhållande med våra patienter. Den största belöningen i vårt arbete är att bli kända av djur och om/när vi känner, att också ägaren litar på oss. Vår personal har blivit valda inte bara för sina kunskaper, men också pga sin ideologi. Till våra värden tillhör etiska procedurer, planering av vård enligt kunden och att jobba som team.

Fakta om kliniken

Oy Länsirannikon Eläinklinikka – Västkustens Djurklinik Ab grundades 2003. Verksamheten på Umeågatan 2 började i januari 2004. På hösten 2018 flyttade vi till helt nya, moderna utrymmen i Stenhaga, Vasa, till adresset Kvartsgatan 1.

Kliniken ägs fortfarande av veterinärerna som grundade företaget dvs. Kirsi Kentala (VD), Marina Hultholm och Erica Malm.   Vi är alltså ett finskt företag !

Alla är fortfarande aktiva veterinärer. Under årens lopp har personalen vuxit från 4 personer (de nämnda veterinärerna och djurskötaren Mervi Karlsson) till 13 fastanställda och ett varierande antal vikarier och praktikanter.

Företaget är helt i händerna på inhemska lokala förmågor och så är det meningen att det ska förbli. Alla våra fastanställda är yrkesmån inom området. Veterinärerna är i Finland legitimerade licenciater och djurskötarna är klinikdjurskötare, som har avlagt yrkesexamen. Alla talar finska, svenska och engelska. Veterinärerna har också skaffat sig tilläggskunskap inom egna intresseområden eller klinikens behov. Kontinuerlig skolning och att följa med utvecklingen inom veterinärmedicinen, är också i fortsättningen ett sätt för oss att garantera service av god kvalitet. Dessutom har den röda tråden I vår verksamhet varit att sträva till lånvariga patientförhållanden och att verka bade som proffs och ett sammansvetsat team. Stamkunder, bekanta patienter gör, att vi kan upptäcka förändringar lättare. Vi känner till djurens ‘gare, bakgrund och sjukdomshistoria och kan därför ingripa I tidig skede oc på rätt sätt. Sällskapsdjuret är verkligen en familjemedlem idag och när vi känner familjen, är det lättare att uppskatta vårdbehovet och göra up pen plan, som passar just den kunden. Tillsammans är vi mer än en, också på den här arbetsplatsen. När det gäller mer krävande och utmanande patientfall, kan vi diskutera med varandra varje dag. Vi kan tillsammans analysera röntgenbilder, laboratoriesvar samt andra upptäckter, ibland också operera tillsammans. Det är också viktigt att vi kan helt lite på varandra, vi kan stå sida vid sida och vara säkra på, att alla kan sitt job och strävar till samma högklassiga service. Välkommen till oss!