Kliniken

Kliniken

“Livspartner för sällskapsdjurfamiljen”  -in sickness and in health !

– Vi känner våra kunder

– Vi litar på varandra

– Vårt humör är på topp

Dessa är våra värderingar.

Vi är en finländsk, språkkunning och energisk klinik. Vår målsättning är att skapa ett kontinuerligt och tillförlitligt vårdförhållande med våra patienter. Den största belöningen för vårt arbete är då sällskapsdjuren känner igen oss och då vi känner att även ägarna litar på oss.

Klinikens personal är utvald till vårt team förutom för sina kunskaper även för sina värderingar.

Vår mission är

  • att erbjuda våra kunder stöd, trygghet och kunskap om djurens hälsa
  • att via vår verksamhet befrämja djurskydd och etisk hälsovård för djuren
  • att vara en respektabel arbetsgivare, med en personal som är stolt över sitt arbete
  • att vår arbetsgemenskap förbundit sig till våra gemensamma värderingar
I september 2023 blev vi ett medlem av VireäGroup.

Verksamheten inleddes på Umeågatan 2 i januari år 2004. På hösten år 2018 flyttade vi till nya, större och modernare, för oss planerade utrymmen i Stenhaga, Vasa, till adressen Kvartsgatan 1.

Under årens lopp har personalen växt från det ursprungliga antalet 4 till dagsläget med runt 15 fastanställda och därutöver vikarier och praktikanter.

Alla våra fastanställda arbetare är proffesionella yrkesmän: veterinärerna är i Finland legitimerade licentiater i veterinärmedicin och djurskötarna är klinikdjurskötare med avlagd yrkesexamen i Finland samt en kundbetjänare. Därutöver har vi tidsvis andra assistenter och praktikanter, vi fungerar även aktivt som utbildningsplats. Nästan alla våra anställda pratar finska, svenska och engelska.

Våra veterinärer har skaffat sig tilläggskunskaper på egna intresseområden och för att fylla klinikens behov. Kontinuerlig vidareutbildning och uppdatering är för oss även i fortsättningen en vital förutsättning för att garantera kvaliteten på verksamheten. Dessutom är vår röda tråd att skapa ett fortgående patientförhållande och fungera starkt proffessionellt så även som team.
Välkända patienter underlättar upptäckandet av förändringar, vi lär känna personerna bakom djuret och dess liv. Vi kan agera snabbare och bättre. Sällskapsdjuret är verkligen en familjemedlem och kunskap om familjen underlättar exempelvis vid planeringen av vården och kartläggningen av hälsovårdsbehovet.

Tillsammans är vi mer än ensamma: även på den här arbetsplatsen. Mer invecklade patientfall diskuteras dagligen kollegor emellan – vi kan tillsammans analysera röntgenbilder, laboratoriesvar eller andra rön, ibland operera tillsammans. Tilliten i teamet är också viktig: vi kan alla stå bredvid varandra och förvänta oss att var och en av oss agerar på samma kvalitativa sätt och kan sitt jobb.

Välkommen till oss!