Nyheter

Nyheter

Coronavirus och dess verkan på kliniken:

-bara en vuxen människa (utan luftvägssymptomer) får följa med djuret

-anmäla dig och vänta i bilen/ute

-vi tar inte emot kontanta pengar

-icke-brådskande åtgärder 1.6.20 – (epidemieförhållanden kan påverka)

Officiella ögon-knä-hjärtutlåtande

Plats: Västkustens Djurklinik, Kvartsgatan 1, 65300 Vasa (Stenhaga)

Tid: 5.9.20 kl. 9.00.-14.00

Pris: 70,54 euro/hund, knä-och hjärta a´31e/hund

Anmälning via hemsidor eller telefon.

OBS! Förutsättningen för knä-och hjärtutlåtanden är att remissen är gjord via Omakoira på förhand !

VML Päivi Kallioniemi granskar.

-ta med registeringsbeviset-