Vaccinationer

Vaccinationer

Hundars och katters vaccinationer:

Kom ihåg att det är skjäl att avmaska hunden eller katten före vaccinering!

Normalt vaccinationsprogram för hundar:

 

Ålder            DHP          Rabies        Pi/KC

12 v                    x                  x

16 v                    x                  x               x

1 år                    x                  x               x

2 år                                                         x

3 år                                                         x

4 år                    x                   x              x                 

 DHP= distemper, hepatitis, parvo (valpsjuka, leverinflammation, parvovirus)

Pi/KC = "kennelhosta"

Parvoviruset förorsakar en allvarlig, ofta blodig diarré hos hunden. Om modern till valparna är ordentligt vaccinerad, har valparna skydd upp till 10-12 veckors ålder via de antikroppar de får via modersmjölken. Vid behov kan valpen vaccineras mot parvo redan vid 7 veckors ålder (t ex om en ifrågavarande epidemi konstaterats i området). En parvodiarré kan förorsaka en valps död redan några timmar efter att de första symptomen konstaterats. En vuxen hund, med gott allmäntillstånd har oftast lindrigare symptom.

I omgivningen är parvoviruset väldigt tåligt och t ex i kennelförhållanden bör samtliga ytor behandlas med medel som dödar virus (t ex Virkon S), så att det inte gör sig hemmastadd.

Det lönar sig alltid att hålla parvovaccinationen i kraft åtminstone på tättbebodda områden, hos aktiva hundar (som deltar i evenemang med många andra hundar) och hos tikar, som man tänker para. Efter vaccinationen vid 1 års ålder, är skyddet i kraft 3 år..

Kennelhosta är ofta en blandinfektion förorsakad av virus och bakterie, som förorsakar en inflammation i luftstrupen hos hunden. Hunden börjar hosta och harkla sig, kanske även febern stiger. Hos en hund med normalt allmäntillstånd kan hostsymptomen upphöra efter några dagar och konditionen förbli god (jmf människans influensa). Hunden bör naturligtvis hållas i vila och den bör dricka mycket. Vid behov kan hostattackerna lindras med hostmedicin (fråga dosering av veterinär). I vissa fall blir kennelhostan långvarig och utökas med sekundära sjukdomar, hunden behöver undersökas av veterinär, om hostan inte går över efter några dagar eller om allmäntillståndet försämras ( t ex dålig matlust eller >39,5 C feber).

Ibland ger vaccinet mot kennelhosta endast delvist skydd (jmf människans influensavaccin). Ändå är det troligt att en vaccinerad hund får lindrigare symptom. Kennelhostvaccin kan rekommenderas till aktiva hundar och till hundar med något grundproblem, där kennelhostan skulle försämra situationen väsentligt (t ex trånga andningsvägar, hjärtproblem). KC vaccin som ges intranasalt ger ett längre skydd är Pi,som injiseras.

Valpsjuka är ett virus, mot vilket det är viktigt att bibehålla ett bra sk flockimmunitet. För ett tiotals år sedan dog hundratals hundar i Finland av en valpsjukeepidemi, förorsakad av att ett väldigt mycket använt vaccin gett endast ett bristfälligt skydd. Valpsjukeviruset förorsakar först en febrig ”flunsa” (näsborrar och ögon rinner), som kan verka att gå över. Efter det kommet ett nytt feberskede, där neurologiska symptom (skakningar, kramper osv) kan förekomma. Valpsjukan är väldigt dödlig, prognosen för en hund med nervsymptom är nästan hopplös. Vaccinet ger nuförtiden ett väldigt bra skydd.

Leverinflammation är hepatit förorsakat av adenovirus.

Rabies är en av världens farligaste djursjukdomar, för att den är dödlig och även ödesdiger för människan. Rabiesviruset söker sig till nervvävnaden, men uppkomsten av symptom kan dröja t o m 6 mån från exponeringen (bettet). Beteendet hos ett djur med rabies förändras: t ex ett vilt djur kan verka ovanligt tamt, en sällskapshund kan verka konstig osv. Viruset förorsakar en nervförlamning, med början i muskulaturen runt svalget och munnen och sprids därefter vidare. (Benämningen hydrofobi/vattuskräck syftar just på offrets oförmåga att dricka vatten.) Rabies förekommer rikligt även nu i t ex Estland och övriga Europa, vilket ökar vikten av vaccinering av hundar (och katter som vistas utomhus!). I Finland konstaterades ett fall av rabies -03 hos en häst.  

Utställningshundar bör ha ikraftvarande vaccinationer mot valpsjuka, leverinflammation och rabies. Därutöver rekommenderar Finska Kennelklubben vaccination mot parvo. Uppdaterade vaccinationsbestämmelser finns på https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/vaccinationsbestammelser2018

Vid utlandsresa löns det att kontrollera vaccinationsbestämmelser med en veterinär! De normala vaccinationerna bör vara i ordning, dessutom kan det finnas behov av/krav på t ex leptospirosvaccination och behandling mot olika ohyra.

Aktuella bestämmelser för import av djur till Finland finns på jord- och skogsbruksministeriets sida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/

Vaccinationsprogram för katter:

 

Ålder            Kattpest      Kattinfluensa        Rabies

12 v                      x                       x                                      

16 v                                               x                         x

1 år                       x                       x                         x                      

4 år                       x                       x                         x

Kattpest är den viktigaste vaccinationen för alla katter. Kattpestviruset är väldigt tåligt och ödesdigert speciellt för kattungar. Kattpest förorsakas av kattens parvovirus, som förorsakar en aggressiv inflammation i mage och tarmar. Sjukdomen kan, såsom även parvo hos hundar, förorsaka en verkligt snabb död. T o m en hel kull kan dö hastigt utan synbara symptom. En äldre katt har en något så när möjlighet att överleva, med en omfattande stödvård.

Katten har ett stort antal virus som förorsakar infektioner i andningsvägarna. Mot herpes- och calicivirus finns ett med kattpest kombinerat vaccin (”trippelvaccin”). Dessutom kan man använda ”fyrdubbelvaccin”, som innehåller även vaccin mot klamydia. Influensavaccination krävs av utställningskatter och det är att rekommendera även för katter som vistas utomhus samt i hushåll med flera katter. Katter som rör sig utomhus riskerar även att drabbas av många andra virusinfektioner, för att inte glömma andra faror såsom t ex trafiken. Katter kan även vaccineras mot leukosvirus.

Rabies kan överföras till katten via bett av ett av rabies smittat djur (t ex en annan katt). Se ovan hundens ”rabies”.