Röntgen- och ultraljuds­undersökningar

Röntgen- och ultraljdsundersökningar

Vår direktdigital röntgenapparat är i hård användning, vi behöver ofta röntgenundersökningar både vid diagnostisering av problem i stöd- och rörelseorgan och vid inre sjukdomar. Ganska ofta krävs nedlugning av djuret för undersökningarna, eftersom god bildkvalitet kräver att patienten är helt stilla. Onödiga försök till bildtagning utsätter även personalen och andra hjälpande händer för röntgenstrålning och ett nedlugnat djur kan röntgas t o m utan någon som håller fast det.

För tandröntgenundersökningar har kliniken en för ändamålet special designad direktdigital Midmark Progency tandröntgen. Bildkvaliteten och -hanteringen är i toppklass.

Ultraljudsapparaten används vid dräktighetsundersökningar. Med den kan dräktighet konstateras och fostrens antal uppskattas i grova tal. Den bästa tidpunkten för undersökningen är ca 4 veckor från parningen.

 Ultraljud används även vid t ex undersökningar av urinblåsan,gallblåsan och andra undersökningar i bukhålan.

Vid hjärt- eller PKD-ultraljudsundersökningar används specialapparatur. Sådana ultraljudsundersökningar hänvisar vi till en hjärtspecialist.