Pentu­tarkastukset

Pentutarkastukset

Pentutarkastus ennen pentujen luovutusta kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä varsinaista luovutusikää, jotta eläinlääkärin todistus on mahdollisimman ajankohtainen luovutushetkellä. Tavallisimmin pennut ovat siis tuolloin 7-8 –viikkoisia.

Pennut tarkastetaan mm. mahdollisesti kauppahintaan vaikuttavien tyrien, purentavikojen ja häntämutkan varalta, tarkastetaan urospentujen kivekset ja tehdään kliininen yleistutkimus eli mm. kuunnellaan sydän, tutkitaan yleiskunto, ihon kunto jne.

Suomen Kennelliiton pentutarkastuskaavakkeita voit jo etukäteen tulostaa ja täyttää nopeuttamaan ja helpottamaan käyntiä:

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/elainlaakarin-todistus-pentutarkastuksesta