Pentu­tarkastukset

Pentutarkastukset

Pentutarkastus ennen pentujen luovutusta kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä varsinaista luovutusikää, jotta eläinlääkärin todistus on mahdollisimman ajankohtainen luovutushetkellä. Tavallisimmin pennut ovat siis tuolloin 7-8 –viikkoisia.

Pennut tarkastetaan mm. mahdollisesti kauppahintaan vaikuttavien tyrien, purentavikojen ja häntämutkan varalta, tarkastetaan urospentujen kivekset ja tehdään kliininen yleistutkimus eli mm. kuunnellaan sydän, tutkitaan yleiskunto, ihon kunto jne.