Valpbesiktningar

Valpbesiktningar

Det löns att låta göra valpgranskning före valparnas överlåtelse så nära den egentliga överlåtelseåldern som möjligt. Detta för att få ett färskt veterinärintyg till valpköparna. Oftast är valparna alltså då 7-8 veckor gamla. 

Valparna granskas för bl a eventuella avvikelser som påverkar köpesumman såsom bråck, bettfel och svanskrok, hanvalparnas testiklar samt genomgår en klinisk allmän undersökning d v s hjärtat avlyssnas, allmäntillståndet kontrolleras, huden undersöks o s v. 

Finska Kennelklubbens valpgranskningsblanketter kan du fylla i på förhand och printa ut för att underlätta besöket:

https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/veterinarintyg-av-valpbesiktning