Microchip

Microchip

Mikrochip används vid identifiering och djur och är en liten kapsel, stor som ett risgryn, som sätts in i nacken under huden. I praktiken sätts chipet in med hjälp av en grov nål.

Med hjälp av chipet kan hundens ägare hittas bl a på http://www.siruhaku.fi

De hundar och katter som registreras, chippas redan före överlåtelsen, oftast i samband med valpgranskningen hos veterinären. Från och med 2023 ska alla hundar chippas.

Vid utlandsresa är mikrochip obligatoriskt, likaså ett EU- pass för sällskapsdjur.

Övriga aktuella resebestämmelser finns på Livsmedelsverkets sida www.ruokavirasto.fi/se