Inre sjukdomar

Inre sjukdomar

Inre sjukdomar är vanliga hos sällskapsdjur. Levern, njurar, binjurar, bukspottskörteln, mag-tarmkanalen, urin- och könsorgan kan drabbas på de mest olika sätt. Till undersökningar av inre sjukdomar hör för det mesta alltid blod- och urinprovsundersökningar, röntgen- och ultraljudsundersökningar samt ofta kontrollbesök/-prov.

Avmaskning

Hundar och katter har många olika tarmparasiter. Läs mera: Axilur.

Echinococcus alltså dvärgbandmask på räv är en parasit, vars spridning till Finland bör förebyggas med hjälp av avmaskning på hundar, som reser utomlands. Vi ska ta vara om det fina tillståndet i Finland när det handlar om sjukdomar och parasiter – visst ??!!

Mera informationen från Livsmedelsverket