Rekrytering

REKRYTERING

VETERINÄR

Allmänpraktiserande veterinär, nyutexaminerad eller en mer erfaren kollega – eller du, som gärna vill specialisera dig på hudsjukdomar, kirurgi, inre medicin eller något annat : sök dig tilll oss, vi behöver förstärkning till vårt team!

Kunskap i de båda inhemska språken är ett plus men inte ett nödvändigt krav.

Våra värden är: förtroende, bra stämning och kundkännedom. Vi är kända för vår vänliga, tillgängliga och pålitliga personal. Vi vill befrämja djurens välbefinnande och en djurvård, som är etisk.
Som en privatklinik, där också ledningsgruppen är delaktig i det dagliga arbetet, kan vi verka flexibelt och ta i beaktande inte bara kundernas utan också personalens behov och önskemål.
Regelbundna möten på arbetsplatsen och övriga gemensamma tillställningar möjliggör att alla kan vara med i planeringen av arbetet och informationsutbytet.

Av dig förväntar vi oss att du engagerar dig i våra värden, vill bosätta dig på orten och är redo att ta din plats i vårt team!

Skicka din ansökan till:

kirsi.heino@leklinikka.net

DJURSKÖTARE

Sommarjobb som vikarie till våra klinikdjuskötare i juni-augusti. Arbetstid 37,5h/veckan mellan 7.30.-18.30. må-fre.

Löne enligt kunskaper och erfarenhet.

Är du en färdig klinikdjuskötare så kan det finnas behov för dig även i fast jobb?

Skicka din ansökan till den  ovanstående addressen.