Rekrytering

REKRYTERING

VETERINÄR

Allmänpraktiserande veterinär, nyutexaminerad eller en mer erfaren kollega – eller du, som gärna vill specialisera dig på hudsjukdomar, kirurgi, inre medicin,ögonen eller något annat : sök dig tilll oss, vi behöver förstärkning till vårt team!

Kunskap i de båda inhemska språken är ett plus men inte ett nödvändigt krav – engelskan funkar bra också.

Våra värden är: förtroende, bra stämning och kundkännedom. Vi är kända för vår vänliga, tillgängliga och pålitliga personal. Vi vill befrämja djurens välbefinnande och en djurvård, som är etisk.
Som en privatklinik, där också ledningsgruppen är delaktig i det dagliga arbetet, kan vi verka flexibelt och ta i beaktande inte bara kundernas utan också personalens behov och önskemål.
Regelbundna möten på arbetsplatsen och övriga gemensamma tillställningar möjliggör att alla kan vara med i planeringen av arbetet och informationsutbytet.

Av dig förväntar vi oss att du engagerar dig i våra värden, vill bosätta dig på orten och är redo att ta din plats i vårt team!

Hos oss är du en viktog medlem av vårt team och därför har vi satsat på rpivat arbetshälsovård samt en frivillig arbetsförmåga-försäkring, som försäkrar ett snabbt hjälp vid insjukndandet eller olyckan (även på fritiden). Vård och foder för dina egna djur får du på personalpriset. När vi kommer överens om dina skolningar, så betalar vi för dom och ditt lön.

Skicka din ansökan till:

kirsi.heino@leklinikka.net

DJURSKÖTARE

Är du en färdig klinikdjuskötare så kan det finnas behov för dig även i fast jobb?

Skicka din ansökan till den  ovanstående addressen.

Vi har gjort ett läroavtal för tillfället och håller på med skolningen, nästa möjlig avtal tidigast hösten 2022.

Vi tar emot praktikanter enligt våra möjligheter.