Ortopedi

Ortopedi

Vår kirurg Maija har fördjupit sin kunskap  i ortopedi under året 2018. Vi börjar knäoperationer 2019 : patellaluxeringar & korsbandskador. Vi hoppas på att vi kan bjuda på mera service också i ortopedi i fortsättningen!

Nuförtiden våra samarbetspartner är Evidensia Seinäjoki, Eläinystäväsi Lääkäri och Hakametsän eläinlääkärit i Tammerfors och Oulun eläinklinikka i Uleåborg.

http://www.elainystavasilaakari.fi

http://www.helppu.fi

http://www.ouluek.fi