Ögonen

Ögonen

Olika problem med ögonen är allmänna.

När det gäller ögonen, löner det sig att undersöka dom i god tid.

Alla våra veterinärer kan göra en vanlig undersökning av ögonen.

Dessutom utför VML Päivi Kallioniemi officiella ögonspeglingar hos oss med u.3 månanders mellanrum. Om dessa hittar du information på framsidan under rubriken "Nyheter".