Ögonen

Ögonen

Olika problem med ögonen är allmänna.

När det gäller ögonen, löner det sig att undersöka dom i god tid.

Alla våra veterinärer kan göra en vanlig undersökning av ögonen.

Erica Malm har fördjupit sina kunskaper inom ögonsjukdomar och hon undersöker de patienter, som kräver en mera grundlig undersökning av ögonen eller som har länge problem med sina ögonen.

Dessutom kommer utför VML Päivi Kallioniemi officiella ögonspeglingar hos oss med u.3 månanders mellanrum.(Nästa gång 8.2.20).