Kirurgi

Steriliseringar

Det löner sig att sterilisera en honkatt, som man inte tänker använda i aveln, Nuförtiden används p-piller bara i undantagsfall (för tillfållig prevention av lötiderna hos avelskatter), då dom förorsakar mycket biverkningar. Att sterilisera en honkatt är en relativt liten och även snabb operation.

Vi rekommenderar operation från 6 månaders ålder och uppåt för båda könen.   När en katt kommer till oss för operation, görs först en allmän undersökning. Katten vägs, allmänkonditionen bedöms och vi lyssnar på hjärtat.

Nedlugningen görs genom att man ger en injektion i en muskel.

Katten får syre via masken under förberedningen och operationen.

Operationsområdet rakas och katten får ligga på ett mjukt och varmt underlag så att inte kroppstemperaturen sjunker för mycket, vilket den har en tendens att göra hos nedsövda djur.

Honkatter nedlugnas i muskeln, men då operationen tar längre tid än hos en hane, så kanyleras honorna för det mesta och de ligger i dropp under operationen och tills de vaknar (det underlättar uppvakningen och tryggar bla. njurarnas blodcirkulation och funktion).

För att ta bort äggstockarna krävs ett snitt mitt under magen kring naveln. Musklerna och huden sys ihop med ett material som sas. smälter och ingen stygnborttagning behövs. Såret är ett par cm långt.

Honkatterna får effektiv smärtlindring : meloksikam och opioid (buprenorfin) och medicin mot illamående. I operationspriset ingår dessutom smärstillande medicinering, som ges via munnen 2-3 dagar efter operationen. Efter operationen läggs en kompress på såret och en nätstrumpa på katten. En krage behövs sällan.   Ytterst sällan tillstöter komplikationer i samband med dessa två ingrepp.

Ibland kan såren inflammeras, i synnerhet om katten är väldigt intresserad av sitt sår och slickar det med sin sträva tunga.

När katten kommer in för operation är det bra, om den har en egen box med mjuka och varma filtar eller tex. handdukar med sig. Ingreppet på en hona tar ca 45 min. Helst ska katten vara vaken när den far hem så operationspatienterna får stanna på kliniken ett par timmar och vara under uppsikt under uppvaknandet.

Alla våra veterinärer gör kattoperationer.

Att operera en tik kan vara klokt, om man inte tänker använda tiken till aveln / aveln är över.

Enligt forskning dom tikar, som blir steriliserade före 2. eller 3. löptid är nästan säkert skyddade mot juvertumörer (som är mycket vanliga hos äldre tikar).

Borttagning av livmodern och äggstockarna i vilket åldern som helst är förstås en 100% säker garanti på att tiken kommer inte att löpa eller bli skendräktig mera, eller få sjukdomar i sin livmodern / äggstockarna.

Under operationen öppnas buken och antingen bara äggstockarna borttas (unga hundar som har en normal livmodern) eller om nödvändigt, hela livmodern och äggstockarna.

Man get smärtstillande medicin i några dagar efteråt. Såret skyddas med skjorta och/eller krage.

Man ska undvika ansträngade motion en stund så att såret läker snabbt.

En honkanin är bra att sterilisera om  man har flera kaniner i hushållet. Så undviker man onödiga slagsmål.

Kastreringar

Nästan alla hankatter kastreras idag. Det är nästan bara avelshanarna som lever okastrerade.En hane blir könsmogen vid 6-8 månaders åldern och i samband med det kommer den typiska urinlukten. Frassen börjar samtidigt märka sitt revir med urinskvättar, den blir ofta orolig och vill ut.

Vid kastreringen sövs katten ner genom en intramuskulär injektion. Man ger lokalbedövning direkt i testiklarna och de tas bort via två snitt. Utåt syns inga stygn. Katten får två olika smärtstillande injektioner (anti-inflammatorisk och en opioid).

Det behövs ingen krage, man behöver inte skydda de små operationssåren.

Kastrering av hanhundar blir allt vanligare nuförtiden. En hane blir i genomsnitt könsmogen vid 7-12 månaders ålder. Vanliga orsaker till ingreppet görs, är besvärande beteende pga könsdriften. tikar i samma hushåll, upprepade prostataproblem samt sjukdomar, som påverkas av testosteron (t.ex. perinealbråck, analadenom) & testikeltumörer. I stadsmiljö kan en hane ha det mycket svårt när löpande tikar hela tiden finns i närområdet och då kan en kastrering göra livet mycket lättare för hanen själv och ägarna.

Vid kastrering av en hanhund görs ett snitt i roten av pungen och båda testiklar tas bort via samma snitt. Stygnen är smältande och syns inte utåt. Hunden bör ha en krage i ca 1 vecka, som hindrar den att slicka operationssåret. Smärtstillande medicinering ges i några dagar.

Kastrering av kaniner görs också. En kastrerad kanin märker inte sitt revir, är mera rumsren och kan hållas tillsammans med honor. Kaninen sövs ner, testiklarna tas bort via två snitt. Inga stygn syns utåt. Ingen krage behövs efter operationen. En kaninhane är könsmogen vid 4-5 månaders ålder

En kanin blir opererad.

Mjukdelskirurgi

Bland dom vanligaste operationer i smaband med kastreringar och steriliseringar är operationer i olika mjukvävnader. Dvs. tumöroperationer, operationer av ögonlocken, brocken, inorganskirurgi och operationer i munnen och svalget.