Interna sjukdomar

Avmaskning

Hundar och katter har många olika tarmparasiter. Läs mera: Axilur.

Echinococcus alltså dvärgbandmask på räv är en parasit, vars spridning till Finland bör förebyggas med hjälp av avmaskning på hundar, som reser utomlands. Vi ska ta vara om det fina tillståndet i Finland när det handlar om sjukdomar och parasiter – visst ??!!

Mera informationen från Livsmedelsverket